Radne zone

Reference

Kliknuti na link za detaljni pregled

  • - Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture radne zone DICMO – vodoopskrbni cjevovod u dužini L=3,7 km , gravitacijski kolektor u dužini L= 7,1 km, izgradnja crpne stanice,tlačnog cjevovoda, uređaja za biološko pročišćavanje i upojnog bunara, elektromontažerski radovi i javna rasvjeta
  • - Izgradnja komunalne infrastrukture gospodarske zone BRISTOVAČA, Primorski Dolac , Izgradnja prometnice 2,0 km , vodoopskrbni cjevovod L=2,4 km i kanalizacijski kolektor L=3,2 km, DTK mreža i izgradnja javne rasvjete
  • - Radovi na izgradnji komunalne infrastrukture GPZ BALUN VRPOVJE u Nerežišćima Izgradnja prometnice L=1,3 km, vodoopskrbni cjevovod L=1,4 km , oborinska i fekalna kanalizacija L= 1,4 km, uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda,DTK i javna rasvjeta, 2 /dvije/trafostanica (10(20)/0,4 kW)
  • - Izgradnja komunalne infrastrukture II dijela I faze gospodarske zone KUKUZOVAC- izgradnja prometne mreže i signalizacije , javne rasvjete , DTK , izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda- L=3,7 km, oborinske odvodnje- L= 2,0 km i fekalne kanalizacije-L=3,6 km , izgradnja građevina vodozaštite ( mastolov ) i dispozicije voda